послуги

Трудова безпека

Кожне підприємство має потребу в юридичному супроводі для якісної побудови системи трудової безпеки, щоб забезпечити повний комплекс соціальних гарантій для працівників та відповідати вимогам трудового законодавства під час перевірок Держпраці.

Юристи Dictum супроводжують укладення всіх видів трудових договорів з українськими громадянами та нерезидентами, отримання дозволу на працевлаштування для іноземців, проводять тренінги з організації навчання з охорони праці для керівників і спеціалістів на підприємстві, розробляють інструкції з порядку навчання з охорони праці, роз’яснюють для співробітників всі деталі й особливості проведення перевірок Держпраці.

 

НАШІ ПОСЛУГИ

 • супровід укладення трудових договорів і контрактів;
 • супровід оформлення співробітників;
 • супровід подання повідомлення про прийняття на роботу до ДПС, комунікація та відповіді на запити;
 • отримання дозволу на працевлаштування іноземців для засновника компанії, директора й топменеджменту в українських компаніях;
 • супровід укладення трудових договорів з сезонними працівниками;
 • супровід укладення трудових договорів на суміщення та сумісництво.
 • розроблення правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів та інших внутрішніх документів по підприємству;
 • розроблення шаблонів і типових наказів по підприємству;
 • аудит документації з працевлаштування;
 • перевірка договорів з ФОП на предмет наявності ознак трудових відносин;
 • консультування з питань зміни умов трудового договору чи контракту;
 • супровід укладення додаткових трудових договорів, аналіз ризиків і дотримання балансів інтересів працівників і роботодавця;
 • супровід переговорів зі співробітниками при змінах трудових відносин;
 • оцінка законності вимог працівників;
 • внесення змін до трудових договорів;
 • внесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів та інших внутрішніх документів.
 • розроблення та супровід підписання угод про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці;
 • розроблення внутрішньої документації щодо визначення статусу конфіденційної інформації та комерційної таємниці;
 • супровід внесення змін до статуту, корпоративного договору та кадрової документації щодо умов нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці;
 • розроблення ліцензій на використання комерційної таємниці та ноу-хау;
 • розроблення договорів про обмін конфіденційною інформацією;
 • виявлення порушень умов нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці;
 • захист у спорах щодо порушення умов нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
 • проведення тренінгів для персоналу з питань охорони праці та трудової безпеки бізнесу;
 • проведення аудиту на підприємстві перед проходженням перевірки Держпраці з питань охорони праці;
 • виявлення ризиків і виправлення порушень у сфері праці;
 • допомога в підготовці до проходження перевірки Держпраці з питань охорони праці;
 • супровід клієнта та його співробітників у процесі проходження перевірки Держпраці з питань охорони праці;
 • фіксування порушень з боку інспекторів Держпраці під час перевірок;
 • подання зауважень до документів за результатами перевірок Держпраці;
 • адміністративне оскарження результатів перевірок Держпраці;
 • судове оскарження результатів перевірок Держпраці.
 • консультування щодо підстав проведення трудових перевірок;
 • консультування щодо найчастіших порушень, які фіксують інспектори Держпраці;
 • проведення аудиту трудового колективу;
 • визначення рівнів відповідальності та переліку дій працівників;
 • розподіл ролей працівників при комунікації з інспекторами Держпраці;
 • розроблення різних варіантів поведінки працівників під час візиту інспекторів Держпраці;
 • виявлення можливих розголошувачів інформації;
 • розроблення тестування працівників для формування їхніх поведінкових характеристик;
 • моделювання проведення трудової перевірки.
 • супровід звернень до органів у сфері охорони праці за заявою працівників щодо порушень з боку роботодавців;
 • супровід ініціювання перевірок Держпраці за заявою працівників;
 • представництво звільнених співробітників у конфліктах з колишнім роботодавцем у зв’язку з незаконним звільненням і неправомірними вимогами;
 • супровід трудових спорів на досудовому та судовому етапі про оскарження законності звільнення;
 • захист інтересів працівників у рамках кримінального провадження щодо неправомірних дій з боку керівництва;
 • представництво інтересів перед Уповноваженим з прав людини.
 • консультування з питань скорочення персоналу;
 • проведення корпоративної та трудової реорганізації на підприємстві;
 • скорочення штату співробітників на підприємстві;
 • супровід переговорів з профспілкою з питань звільнення та реорганізації;
 • супровід законного розірвання контрактів, термінових і безстрокових трудових договорів з ініціативи роботодавця, працівника та за згодою сторін;
 • супровід вирішення конфліктів зі співробітниками, представниками профспілки;
 • супровід трудових спорів з працівниками.
 • представництво інтересів держслужбовців у разі порушень їхніх прав;
 • супровід оскарження наказів про проведення службового розслідування та результатів проведення службових розслідувань;
 • супровід оскарження неправомірного звільнення держслужбовців;
 • супровід оскарження дисциплінарних стягнень;
 • супровід поновлення держслужбовців на службі;
 • супровід стягнення належних держслужбовцям заробітної плати, компенсацій, інших платежів.

Відео з експертом

Підписка 🎯

Підпишіться та отримайте спеціальний випуск корпоративного журналу Dictum Magazine

Dictum — надійний партнер вашого бізнесу

Зворотний зв'язок

Зворотний зв'язок